Sketch Capital Bv

    Sketch Capital is een onafhankelijke Nederlandse investeringsmaatschappij. Als investeringsfocus hanteren wij het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Ons investeringsbeleid is zowel gericht op het starten- als het overnemen van bedrijven.

    Wij zijn een investeerder met een actieve opstelling. Middels onze operationele en financiële kennis maken wij bedrijven efficiënter en waardevoller. Wij zijn enkel geïnteresseerd in het genereren van hoge met tijd en risico verdisconteerde rendementen en zijn als gevolg hiervan uiterst selectief in het selecteren van investeringsproposities.

    Wij investeren met eigen kapitaal en kapitaal van externe investeerders. Per investering wordt een verhouding qua eigen vermogen van 25% Sketch Capital / 75% externe investeerders geprefereerd. De beloning voor Sketch Capital volgt voornamelijk uit een prestatieafhankelijke fee. Op deze manier lopen de belangen van betrokken partijen parallel.

    Wij streven naar langdurige samenwerkingsverbanden om gedurende lange termijn met tijd en risico verdisconteerde samengestelde rendementen te realiseren. Waardecreatie staat centraal.

    Sketch Capital is continu op zoek naar investeringsmogelijkheden. Neem contact op voor meer informatie: 076-5875546 – Contactformulier