Sketch Capital

  Sketch Capital B.V. is een onafhankelijke Nederlandse adviseur en investeerder.

  Wij adviseren bij het creëren van waarde via o.a. fusies en overnames, het aantrekken van financieel- en menselijk kapitaal en herstructureringstrajecten.

  Wij investeren in waardecreërend Nederlands midden- en kleinbedrijf. Deze markt biedt ons de mogelijkheid een gediversifieerd portfolio aan te houden, gewenste rendementen te realiseren en bijbehorende risico’s te beheersen.

  Onze strategie is gebaseerd op het aangaan van langdurige samenwerkingsverbanden om schaalbare en groeiende bedrijven met sterke merken in diverse sectoren te adviseren en/of te financieren.

  Visie

  Financieel, menselijk en sociaal kapitaal toegankelijker maken.