Sketch Capital Bv

    Sketch Capital BV is een onafhankelijke Nederlandse investeringsmaatschappij. Als investeringsfocus hanteren wij het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Deze markt biedt ons de mogelijkheid een gediversifieerd portfolio aan te houden, gewenste rendementen te realiseren en bijbehorende risico’s te beheersen.

    Ondanks het feit dat wij geen specifieke sectorfocus hanteren, vindt u ons voornamelijk in de zorg, bouw, IT & zakelijke dienstverlening. Zo investeren wij o.a. in kraamzorg, stukadoors, financiering, adsl, elektriciens, hoveniers, bouw, incasso, muziek, lactatiekunde, pers, juridisch advies, bedrijfsovernameadviseurs, zorg en tegelzetters.

    Middels onze operationele en financiële kennis maken wij bedrijven efficiënter en waardevoller. Wij zijn enkel geïnteresseerd in het genereren van hoge met tijd en risico verdisconteerde rendementen en zijn als gevolg hiervan uiterst selectief in het selecteren van investeringsproposities.

    Wij streven naar langdurige samenwerkingsverbanden om gedurende lange termijn met tijd en risico verdisconteerde samengestelde rendementen te realiseren. Waardecreatie staat centraal.

    Sketch Capital is continu op zoek naar investeringsmogelijkheden. Neem contact op voor meer informatie: 076-5875546 – Contactformulier