Sketch Capital Bv

Onafhankelijke Nederlandse adviseur en investeerder

Adviseur

Via Sketch Corporate Finance Bv en Sketch Management Bv adviseren wij onze clientèle bij het creëren van waarde via o.a. fusies en overnames, het aantrekken van financieel- en menselijk kapitaal en herstructureringstrajecten.

Investeerder

Wij investeren in waardecreërend Nederlands midden- en kleinbedrijf. Deze markt biedt ons de mogelijkheid een gediversifieerd portfolio aan te houden, gewenste rendementen te realiseren en bijbehorende risico’s te beheersen.

Wij bellen u terug

076-5875546