Sketch Capital

  Sketch Capital is een onafhankelijke Nederlandse investeerder en adviseur.

  Onze strategie is gebaseerd op het aangaan van langdurige samenwerkingsverbanden om schaalbare en groeiende bedrijven met sterke merken in diverse sectoren te financieren en/of te adviseren.

  Onze focus ligt op het Nederlandse midden- en kleinbedrijf en speciale situaties. Bij alles wat wij doen staat waardecreatie centraal.

  Visie

  Financieel, menselijk en sociaal kapitaal toegankelijker maken voor het MKB.

  Missie

  • Geld- en kapitaalmarkten verder ontwikkelen en toegankelijker maken.
  • Bovengemiddelde met tijd en risico verdisconteerde rendementen genereren.
  • Waarde creëren middels strategisch, operationeel en financieel advies.