Sketch Capital

    Sketch Capital is een onafhankelijke Nederlandse investeringsmaatschappij. Onze focus ligt op het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Deze markt biedt ons de mogelijkheid een gediversifieerd portfolio aan te houden, gewenste rendementen te realiseren en bijbehorende risico’s te beheersen.

    Ondanks het feit dat wij geen specifieke sectorfocus hanteren, vindt u ons voornamelijk in de zorg, bouw, IT & zakelijke dienstverlening. Naast onze investeringsactiviteiten adviseren wij o.a. bij fusies- en overnames en het aantrekken van kapitaal.

    Wij zijn geïnteresseerd in het genereren van hoge met tijd en risico verdisconteerde rendementen en zijn als gevolg hiervan selectief in het selecteren van proposities. Wij onderscheiden ons door onze actieve betrokkenheid.

    Wij streven naar langdurige samenwerkingsverbanden om gedurende lange termijn schaalbare en groeiende bedrijven met sterke merken in diverse sectoren te financieren, te adviseren en/of over te nemen. Middels onze operationele en financiële kennis maken wij bedrijven efficiënter en waardevoller, met als doel hoge met tijd en risico verdisconteerde samengestelde rendementen te realiseren. Waardecreatie staat centraal.

    Sketch Capital is continu op zoek naar investeringsmogelijkheden. Neem contact op voor meer informatie: 076-5875546 – Contactformulier