Sketch Capital

  Sketch Capital is een onafhankelijke Nederlandse investeerder en adviseur.

  Wij investeren in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Deze markt biedt ons de mogelijkheid een gediversifieerd portfolio aan te houden, gewenste rendementen te realiseren en bijbehorende risico’s te beheersen.

  Adviseren doen wij voornamelijk bij fusies- en overnames, herstructureringstrajecten en het aantrekken van kapitaal. Wij bieden bijvoorbeeld overnameadvies aan management buy-inkandidaten en zorgen ervoor dat de manager de overname gefinancierd krijgt.

  Onze interesse ligt primair in het genereren van hoge met tijd en risico verdisconteerde rendementen. Als gevolg hiervan zijn wij selectief in het selecteren van proposities en het accepteren van clientèle.

  Wij streven naar langdurige samenwerkingsverbanden om schaalbare en groeiende bedrijven met sterke merken in diverse sectoren te financieren, te adviseren en/of over te nemen. Waardecreatie staat centraal.

  Sketch Capital is continu op zoek naar investeringsmogelijkheden. Neem contact op voor meer informatie: 076-5875546 – Contactformulier