Investeren

  Sketch Capital investeert in algemeen Nederlands MKB. We doen dit met eigen kapitaal en kapitaal van aangesloten investeerders (deal by deal).

  Onze investeringsfocus ligt op het starten van, participeren in of overnemen van algemene Nederlandse bedrijven met unieke merknamen, die heldere verdienmodellen, groei- en waardecreatiemogelijkheden hebben en alledaagse diensten of producten leveren. Deze focus biedt de mogelijkheid een gediversifieerd portfolio aan te houden, gewenste rendementen te realiseren en bijbehorende risico’s te beheersen.

  Ondernemingswaarde is erg gevoelig voor veranderingen in groeipotentie, rendement op geïnvesteerd vermogen en de vermogenskostenvoet. Het zijn deze factoren die wij optimaliseren om rendement te realiseren. Waardecreatie staat centraal.

  Een selectie van onze huidige investeringen vindt u op onze portfoliopagina. Op deze pagina staan ook enkele ideeën waar wij momenteel aan werken en die een goed beeld geven van wat we precies bedoelen met algemeen Nederlands MKB en alledaagse diensten of producten.

  Investeringscriteria

  Wij zijn bijzonder geïnteresseerd in het samen met talent starten van nieuwe / overnemen van bestaande bedrijven, waarbij het talent de directie vormt en het bedrijf runt en Sketch Capital versnelde groei financiert, nieuwe klanten aantrekt, de backoffice verzorgt en strategisch advies geeft.

  Enkele investeringscriteria waarop wij investeringsproposities selecteren:
  1. Nederlands midden- en kleinbedrijf en speciale situaties;
  2. Alledaagse diensten of producten;
  3. Duidelijke USP’s & blijvend concurrentievoordeel (merk, bezittingen, marktpositie);
  4. Beschikbaar voor een eerlijke prijs ten opzichte van de waarde;
  5. Financiële en operationele optimalisatiemogelijkheden;
  6. Investeringsmogelijkheden nieuw kapitaal met ROIC > WACC;
  7. Voorspelbare vrije kasstromen;
  8. Houdbare groeipotentie;
  9. Schaalbaar, met grip op marges;
  10. Duidelijk verdienmodel, focus en doelen.

  Contact

  Sketch Capital is continu op zoek naar investeringsmogelijkheden. Neem contact op voor meer informatie: 076-3690174.